VietBible 3.0

VietBible là chương trình giúp việc học và nghiên cứu Kinh Thánh bằng tiếng Việt cho mọi người không phân biệt tôn giáo, giáo phái.

Trang web của VietBible: vietbible100.com

KINH THÁNH (La Bible): Là tên chỉ về một bộ sách Thánh gồm Cựu Ước và Tân Ước mà các Hội Thánh Đấng Christ đều công nhận và dùng. Các tôn giáo khác như Zoroastre, Hondouisme, Bouddhisme, Islamisme, mỗi một tôn giáo có bộ sách thánh riêng của mình, có khi gọi là "Kinh". Người Do Thái chỉ công nhận Cựu Ước là Kinh Thánh. Tín đồ Đấng Christ thêm Tân Ước nữa. Kinh Thánh là sách chép các sự khải thị của Đức Chúa Trời về Ngài và ý chỉ Ngài cho loài người trong các đời và thời đại kế tiếp nhau, đến nỗi sự khải thị tóm kết bằng sự giáng sinh và công việc của con Ngài và chức vụ của Đức Thánh Linh.
Bởi đó, Kinh Thánh khác hẳn với các bộ kinh khác trong thế gian. Các kinh đó không có sự đồng nhất, chỉ là thu thập lại những tài liệu khác nhau, không có thứ tự. Đó là vì không có sự khải thị của Chúa. Trái lại, Kinh Thánh là một bộ sách có sự khải thị của Chúa và bày tỏ mục đích của Ngài. Sự đồng nhất của Kinh Thánh làm chứng như thế.

Xem thêm...

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.
(Thi thiên 119:105)

...
1. Lời Giới Thiệu:

- Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, cùng với mọi tín hữu nhóm VietBible xin giới thiệu Chương Trình VietBible 3.0

- VietBible là chương trình giúp việc học và nghiên cứu Kinh Thánh bằng tiếng Việt cho mọi người không phân biệt tôn giáo, giáo phái.

- Chương trình VietBible được phổ biến phi lợi nhuận. Người sử dụng không phải trả chi phí và không dùng chương trình này để kinh doanh dưới bất cứ hình thức nào.

- Để cho việc học và nghiên cứu Kinh Thánh ngày càng hiệu quả, phiên bản VietBible 3.2

- Website của chương trình VietBible 3.2: http://vietbible100.com


2. Lời Tri Ân:

Chương trình VietBible 3.2 được hình thành với sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, các cơ quan phiên dịch Kinh Thánh, các tác giả, các nhà xuất bản, các cơ quan, các mạnh thường quân. Và bạn là người sử dụng chương trình này để học Lời Chúa.


Phần mềm hổ trợ xem file PDF: Tải về

- Tùy hệ điều hành 32-bit hay 64-bit, tải về file '.exe' và cài đặt.
- Sau đó, nên xem toàn bộ phần "HƯỚNG DẪN" thật kỹ để biết cách sử dụng.


VietBible 3.2
32-bit Full
64-bit Full

CHƯƠNG TRÌNH VIETBIBLE LÀ CHƯƠNG TRÌNH
HỌC BIẾT KINH THÁNH BẰNG TIẾNG VIỆT


Chương trình được thực hiện với chủ trương phi lợi nhuận để có thể đến với mọi đối tượng cách rộng rãi. Chương trình VietBible 3.2 được hình thành với sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, các cơ quan phiên dịch Kinh Thánh, các tác giả, các nhà xuất bản, các cơ quan, các mạnh thường quân. Để có thể đáp ứng mỗi ngày hơn nhu cầu hiểu biết Chúa và Lời Ngài cho người Việt, chương trình VietBible cần phát triển hơn nữa, vì vậy cần sự đóng nhiều hơn của nhiều người và của chính bạn. Bạn có thể góp phần cho sự phát triển chương trình bằng cách:


- Gởi những tập tin dữ liệu: các sách, tài liệu tham khảo, các giáo trình học về Kinh Thánh và niềm tin.

- Gởi tài chính, giới thiệu chương trình cho các mạnh thường quân.

- Giới thiệu và khích lệ người khác sử dụng chương trình VietBible để học hỏi, nghiên cứu Kinh Thánh cách cá nhân cũng như cho các chương trình sinh hoạt gây dựng đức tin của Hội Thánh, các ban ngành, các nhóm học Kinh Thánh…


Mọi đóng góp xin gởi về địa chỉ:

admin.vb@vietbible100.com


- Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ e-mail:

admin.vb@vietbible100.com